İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerimiz

 • A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

 • İşyeri Hekimi Hizmeti

 • Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

 • Firmaya Bağlı Eğitim, Dokümantasyon Gibi Verilerin Uzaktan Yazılım İle Desteklemesi

 • Risk Analizi ve Değerlendirmesi

 • Senaryolu Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması

 • Çalışanların Sağlık Gözetimi ve Sağlık Raporlarının Hazırlanması

 • Şantiyeler için Tam Zaman Kontrolör Uzman Hizmeti

 • İş Güvenliği Denetimi ve Danışmanlığı

 • İSG Kurulunun kurulması ve işletilmesi

 • Yangın Danışmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı iş yerini; güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili düzenlemelere uygunluğu açısından denetler.

A sınıfı iş güvenliği uzmanları: Çok tehlikeli işyerlerine
B sınıfı iş güvenliği uzmanları: Çok tehlikeli – Tehlikeli işyerlerine
C sınıfı iş güvenliği uzmanları: Tehlikeli -Az tehlikeli işyerlerine atamaları yapılarak hizmet verebilmektedir.

 • Rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 • Risk değerlendirmesi hazırlamak.

 • Çalışma ortamı gözetimi

 • Eğitim, bilgilendirme ve kayıtları tutmak.

 • İşyeri hekimi ile işbirliği yapmak

İşyeri Hekimi

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik edip, sağlık risklerini değerlendirmektir.

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.

 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek.

 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak.

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak.

 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak.

 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak.

 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak.

Diğer Sağlık Personeli

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişilerdir.

 • İş yeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve İş yeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde İş yeri Hekimi ile birlikte çalışmak.

 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

 • İş yerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu

 • İş yeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

 • İş yerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Tüm Hizmetlerimizi Öğrenmek İster Misiniz?

Sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Hizmetlerimize alttaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Aklınıza bir şey mi takıldı?

Aklınıza takılan tüm sorular için bize ulaşabilirsiniz.