Dinamik Group OSGB Kimdir?

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne illerindeki firmalara,

 • İşyeri Hekimi
 • İş Güvenliği Uzmanı ve
 • Diğer Sağlık Personeli hizmeti veren dinamik bir ekibiz.

İş Güvenliği Uzmanı Ne Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen, rehberlik eden teknik elemanlardır.

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

 • Rehberlik ve danışmanlık
 • Risk değerlendirmesi hazırlamak.
 • Çalışma ortamı gözetimi
 • Eğitim, bilgilendirme ve kayıtları tutmak.
 • İşyeri hekimi ile işbirliği

İşyeri Hekimi Ne Yapar?

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik edip, sağlık risklerini değerlendirmektir.
Uzman hekim kadromuz, çalışanların iş ve iş riskine bağlı gelişebilecek sağlık sorunlarından korunmaları için hizmetinizdedir. Görev yaptığı işyerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışan sağlığının ve sağlık bilincinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüp, çalışanların periyodik ve poliklinik muayenelerini yapar.

İşyeri Hekimi Görevleri

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek.
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak.
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak.
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak.
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak.

Diğer Sağlık Personeli Ne Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir.

Diğer Sağlık Sağlık Personeli Görevleri

 • İş yeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve İş yeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde İş yeri Hekimi ile birlikte çalışmak.
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 • İş yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde İş yeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 • İş yeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 • İş yerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu
 • Kişilerle işbirliği yapmak.

Bilgi Almak İster Misiniz?

İletişim Numaramız: 0544 872 3829

En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.