trende

  Acil Durum Planları

  Acil Durum Planları

  Acil durum planları zorunluluğu, içeriği,amaç ve dayanakları 18/06/2013 tarihli ‘’ İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik’’ içeriğinde belirtilmiştir

  Bu yönetmeliğe göre:

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

  İşverenin yükümlülükleri

  MADDE 5

  İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

  • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
  • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
  • Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
  • Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
  • Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
  • Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
  • Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

  Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Ayrıca yönetmelik başlıklarından bazıları :

  • Acil durum planı
  • Acil durumların belirlenmesi
  • Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
  • Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
  • Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
  • Dokümantasyon
  • Tatbikat
  • Acil durum planının yenilenmesi
  • Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
  • Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları
  • Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması
  • Acil durum planı rehberleri
  • Ekip eğitimlerinin tamamlanması

  Şeklinde sıralanabilir.

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır.

  Yürürlük

  MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Web Tasarım