trende

  İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, işyerlerinde çalışanların güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir. Bu eğitimde, çalışanlara genel iş güvenliği kuralları, alınacak tedbirler, kazalardan nasıl korunacakları gibi konular hakkında bilgi verilerek, daha güvenli bir iş ortamı hedeflenmektedir. Bu eğitim, iş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek amacıyla düzenlenmektedir.

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işverenlerin genel yükümlülükleri arasında, mesleki risklerin önlenmesi, her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması yer almaktadır. Bu yükümlülükler arasında, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almalarını sağlamak da yer almaktadır.

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan “Çalışanların Eğitimi” başlıklı maddeye göre, işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamalıdır. Bu eğitim, işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi veya yeni teknoloji uygulanması gibi durumlarda verilmelidir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenmeli ve gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacak olanların, yapacakları işle ilgili mesleki eğitim aldıklarını belgeleyememeleri halinde çalıştırılamayacakları belirtilmektedir. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışanlara, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmelidir. Altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmelidir.

  Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

  Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.” denmektedir.

  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Web Tasarım